Kocbekova ulica 5
3000 Celje
TEL: 03 425 38 11
e-mail: tajnistvo@kz-celje.si