Pridelava in prodaja hmelja

KZ Celje za potrebe KONZORCIJA HMELJARJEV, ki ga sestavlja 5 kmetov organizira in tehnološko vodi pridelavo hmelja na posestvu Šmarjeta pri Celju in v Vojniku. Pridelava se vrši na 44. ha hmeljišč, ki se raztezajo od Žepine do Dobrne. Sortno prevladuje sorta Aurora, ostalo pa so še sorte Bobek, Savinjski golding in Celeia.

 

Ves hmelj pridelamo po načelu intergrirane predelave in dosegamo vse parametre za prodajo na tuji trg.

Od l. 2006 imamo v KZ Celje registriran certificirni center za hmelj, ki nam omogoča, da doma zaključimo celoten proces od pridelave hmelja do skladiščenja, certificiranja in odpremo do znanega kupca.