Program razvoja podeželja

Kmetijska zadruga Celje, se je vključila v podukrep 3.1 sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebo izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.

S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

Kandidirali smo na:

1.javni razspis:Podukrep 3.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016-izbrana kakovost govedo in
2.javni razspis:Podukrep 3.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017-izbrana kakovost govedo.
4. javni razpis:Podukrep 3.1-Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019-izbrana kakovost govedo.


Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.

-Spletna stran evropske komisije (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl)

-Spletna stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si)